Giỏ hàng
  • Giờ mở cửa
  • Từ 7:00 đến 22:00
0

Giỏ hàng trống

  • Bạn chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng!

Bánh tiệc trà Teabreak

(TT) COOKIE MỨT
10,000₫
(TT) CUPCAKE BÔNG LAN TRỨNG MUỐI
(TT) CUPCAKE KEM BƠ LẺ
(TT) HOA QUẢ TỔNG HỢP
(TT) LAYER CAKE MATCHA CHEESECAKE
(TT) LAYER CAKE MOCHA
(TT) LAYER CAKE MOUSSE
(TT) LAYER CAKE OREO CHEESECAKE
(TT) LAYER CAKE PANNA COTTA
(TT) LAYER CAKE RED VELVET
(TT) LAYER CAKE TIRAMISU